หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
“ชะแมบเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนอย่างยั่งยืน”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแมบ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวชะแมบ
มัสยิดดารุ้นนาอิม
1
2
3
4
5
 
   
  NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ยินดีต้อนรับและยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.ชะแมบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายสมหมาย ประสพเหมาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
 
 
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 
 
กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     


กิจการสภา [ 16 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 370 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมวัดน้อมประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชะแมบ [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 413 
การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 366 
การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 346 
   
   
 
   
 
   
 
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้าน อยุธยา (2 พ.ย. 2564)    อ่าน 129  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 207  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 395  ตอบ 0  

   
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 
ที่ อย 0023.2/ว 505 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.2/ 8154 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการ อบจ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษ อบจ. ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8147 การจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive thru COVID - 19 Test  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8148 ขอความร่วมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศาแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว503 โครงการ สัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสภาวะวิบัติใหม่ของโรคระบาด  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 8096 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว 500 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว499 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายการสถิติทางราชการ  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย0023.3/ว8081 ผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย0023.3/ว8079 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย0023.3/ว8080 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ที่ อย 0023.1/ว 483 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว491 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.5/ว 8020 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ที่ อย 0023.2/259 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน 2563)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ที่ อย 0023.2/ว 488 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว 7948 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว 7946 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว 7941 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.3/ว 7543 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู: กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิคศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยา่การคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ (รหัสหลักสูตร 65030-65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
 
 
อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สำพะเนียง ประชาคม กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำหนองลาดช้าง ม.4 ต.สำพะเนียง [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านโพธิ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านโพธิ์ ล้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย โครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้(กลุ่มเปราะบาง) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านโพธิ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังขายของขนาดใหญ่ (โรงเป็ด) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สำพะเนียง ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเล [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สำพะเนียง ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเล [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านนา กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องไนวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ระโสม ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ต [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านโพธิ์ ประชาสัมพันธุ์วันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคม 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ระโสม ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย นายสมเจตน์ แก้ววิลัย รองนาย [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.บ้านแพรก กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจําปีของชาติ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ระโสม 📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือด้านการส่ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ระโสม เปิดเทอมวันแรก ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย รองนายกฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 
 


อบต.น้ำเต้า จ้างถ่ายเอกสารแบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย จำนวน ๑๔,๘๗๒ แผ่น โดยวิธีเฉพา [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นหมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใหญ่ [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.ชะแมบ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลชะแมบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สามบัณฑิต จ้างเหมาย้ายกล้องวงจารปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านโพ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.เกาะเรียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรือ ตลาดน้ำเกาะเรียน หมูที่ ๑ ตำ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตะกูประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำเต้า ประจำเดือน พฤษภาค [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุก ประจำเดือนพฤษภาคม [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.บางซ้าย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู) จำ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนรับประทาน 110 วันทำการ จำนวนนักเรี [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายสุรเดช รุ่งเรือง สิ้นสุดเขตถนน) ห [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างโครงการเสริมถนนผิวจราจรลูกรัง(ข้างชลประทาน) หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้า [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างโครงการเสริมถนนผิวจราจรลูกรัง(ท้ายท่อส่งน้ำชลประทาน) หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพะเนียง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศ
จาก e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

มัสยิด
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 081-948-5648
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  ท่านต้องการให้ อบต.ชะแนบ พัฒนาดานใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านอินเทอร์เน็ต
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-780-4897
   
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ : 035-200-916 โทรสาร : 035-200-916  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ  
จำนวนผู้เข้าชม 5,111,725 เริ่มนับ 8 ม.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ชะแมบ

facebook
อบต.ชะแมบ
อบต.ชะแมบ